IZJAVA O PRIVATNOSTI
trgovačkog društva INTELKOM d.o.o., 
Zagrebačka Cesta 145/A, Zagreb
 

Ova izjava o obradi osobnih podataka odnosi se na sve ispitanike čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Uredba) i važećih zakona Republike Hrvatske od strane trgovačkog društva INTELKOM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu telekomunikacijskim uređajima i usluge, Zagreb, Zagrebačka Cesta 145/A, OIB: 77619007295  (nastavno: Voditelj obrade).

Objavom ove izjave osiguravamo dostupnost iste svim ispitanicima čije podatke prikupljamo, a prije nego što podatke zaista i prikupimo. Na taj način osiguravamo zakonito dobivanje privole Vas kao ispitanika za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka.

TKO SMO MI?
Mi se bavimo uvozom, veleprodajom, maloprodajom, montažom i servisom telekomunikacijskih uređaja.

Kontaktirati nas možete na više načina:

• Slanjem elektroničke pošte na adresu intelkom@intelkom.hr
• Pozivom na broj telefona+385 1 3863 888
• Slanjem pošte na adresu INTELKOM d.o.o., Zagrebačka Cesta 145/A, 10 000 Zagreb
• Slanjem fax poruke na broj: +385 1 3867 888

ŠTO SU OSOBNI PODACI I KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik), a to je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć podataka kao što ime i prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Da bismo bili u mogućnosti pružati naše usluge, moramo prikupiti određene osobne podatke. Obvezujemo se prikupljati samo podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe i istovremeno ne ugrožavaju Vašu privatnost.
U slučaju korištenja podataka u marketinške ili druge svrhe koje nemaju zakonsku osnovu ili ne ulaze u naš legitimni interes, tražit ćemo Vašu dodatnu pisanu suglasnost.

Poduzeli smo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima je cilj zaštiti Vaše osobne podatke. Sve mjere se redovito provjeravaju i prilagođavaju aktualnoj tehnologiji i propisima. Ako bi ipak došlo do povrede Vaših osobnih podataka, a koja povreda bi mogla predstavljati veliki rizik za Vaša prava, o navedenom ćemo Vas obavijestiti sukladno važećim propisima. Napominjemo da ste i sami dužni brinuti o svojim osobnim podacima na način da svoje korisničke podatke i/ili lozinke sigurno pohranite i čuvate u tajnosti.

Zavisno o tome na koji način i iz kojeg razloga stupate u kontakt s nama, možemo prikupljati sljedeće podatke:

• Ime i prezime
• Adresu elektroničke pošte
• Godinu rođenja (kako bismo znali jeste li stariji od 16 godina i time zakonski sposobni za sebe dati privolu za obradu osobnih podataka ili nam je potrebna privola nositelja roditeljske odgovornosti)
• Adresu za dostavu naručenih ili osvojenih proizvoda
• Broj mobilnog uređaja ili broj fiksnog telefona
• IP adresa

Osobni podaci koje prikupljamo bit će korišteni u svrhu izvršenja naše usluge ili poslovne suradnje s Vama pa Vaše osobne podatke prikupljamo u slučaju da izrađujete račun na našem web shopu, naručujete putem našeg web shopa, prijavljujete se na račun na našoj internetskoj stranici, dodajete proizvode u Vašu košaricu na našoj internetskoj stranici, povezujete se s nama putem društvenim mreža. Kako bismo Vam mogli pružiti svoje usluge potrebni su nam Vaši osobni podaci. U slučaju namjere korištenja Vaših osobnih podataka u druge svrhe, Voditelj obrade će prethodno pribaviti Vašu privolu.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo Vam mogli isporučiti naručene proizvode s našeg web shopa, provesti financijske transakcije za kupljene proizvode, spriječili neovlaštenu aktivnost, obratili Vam se s porukama koje su vezane uz našu poslovnu suradnju, a nisu marketinške prirode za koju moramo imati Vašu posebnu privolu. Vaši osobni podaci su nam također potrebni kako bismo Vam omogućili da dijelite sadržaj s naše internetske stranice na svojim računima na društvenim medijima.

U slučaju prikupljanja osobnih podataka djece, odnosno osoba mlađih od 16 godina, navedene osobne podatke može dati nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

Osobni podaci koje prikupljamo prilikom poslovnog odnosa s drugim trgovačkim društvima su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona osobe s kojom surađujemo unutar navedenog trgovačkog društva.

Za potrebe internet trgovine, prikupljamo i obrađujemo Vaše identifikacijske i kontakt podatke dok financijske podatke ne prikupljamo niti pohranjujemo. Radi izvršenja financijske transakcije, pristupit ćete davateljima usluga za plaćanje – T-COM PAY WAY koji primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. Sama transakcija odvija se između banke i kartičara, mi nemamo uvida u Vaše brojeve kartica i u broj rata koji unosite. 
Plaćanje se vrši gotovinom po primitku pošiljke, karticama ili putem opće uplatnice. Ostale detalje vezane uz Plaćanje, možete naći na našim stranicama na sljedećem linku.

Također ćemo Vaše identifikacijske i kontakt podatke (ime i prezime, adresa dostave, broj telefona) podijeliti s našom partnerskom dostavnom službom OVERSEAS TRADE CO.  LTD.  d.o.o. (u slučaju naručivanja proizvoda iz naše internetske trgovine), a radi osiguranja isporuke naručenih proizvoda. U slučaju da postoji Vaša privola, čuvat ćemo Vaše podatke do povlačenja privole, a u protivnom Vaši osobni podaci će biti brisani nakon što preuzmete naručene proizvode te isteknu zakonski rokovi za reklamacije i povrat robe.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?
Vaše osobne podatke obrađujemo i čuvamo tijekom trajanja našeg poslovnog odnosa te ih pohranjujemo na period od jedne godine od dana prestanka istog, osim u slučaju ranijeg povlačenja Vaše privole u odnosu na neki od podataka za koji nemamo zakonsku ili ugovornu osnovu, odnosno legitimni interes.

KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?
Osobne podatke koje ste nam povjerili prikupljamo, koristimo, obrađujemo i pohranjujemo u skladu s europskim propisima o zaštiti osobnih podataka i zakonima Republike Hrvatske). Pazit ćemo da su obrađivani podaci točni i ažurni te čuvani ne duže od predviđenog perioda čuvanja. Obvezujemo se ne postavljati irelevantna i nepotrebna pitanja. Informacije koje nam dajete na korištenje bit će korištene samo u svrhu za koju su prikupljane.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke ćemo proslijediti trećim osobama samo ako imamo Vašu privolu, radi se o ispunjenju naših zakonskih obveza ili je dijeljenje nužno kako bismo zaštiti Vaše interese ili izvršili uslugu koju ste od nas zatražili. Svaka treća strana je dužna čuvati Vaše podatke i koristiti ih samo za ispunjenje ugovornih obveza ili postupanja po našem nalogu.

NAŠI PARTNERI
Mi ne obrađujemo samostalno sve obrade osobnih podataka, nego koristimo i pomoć naših partnera:

• MEGANET d.o.o., Zagreb, Davorina Bazjanca 29, OIB: 35314957877
• TOMSOFT d.o.o., Zagreb, Vrbik 6, OIB: 28658131868
• OVERSEAS TRADE CO.  LTD.  d.o.o., Hrvatski Leskovac, Zastavnice 38A, OIB: 19407280555

a koji djeluju po našem nalogu i uputi te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi sukladno važećim zakonskim propisima. Vaši osobni podaci neće od strane naših partnera biti korišteni i vlastite ili promidžbene svrhe niti će biti prosljeđivani trećim osobama.

OBRADE PODATAKA ZA KOJE NAM NIJE POTREBNA VAŠA POSEBNA PRIVOLA
OPĆI OBRAZAC ZA KONTAKT
Prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci koji su navedeni u kontakt obrascu (Ime i adresa elektroničke pošte, sadržaj teksta koji ste nam poslali-ako sadržava osobne podatke) u svrhu odgovora na Vaš upit. Temelj obrade je naš legitimni interes – davanje odgovora na Vaš upit. Navedeni podaci pohranjuju se na razdoblje od najviše 12 mjeseci.

VIDEO NADZOR
Videosnimka obuhvaća ulazno dvorište u maloprodajnu trgovinu i servis, stražnje dvorište u skladište, unutrašnjost trgovine i naše uredske prostorije. Prikladnom smo obaviješću označili da su navedeni prostori pod videonadzorom, a obavijest je vidljiva prije nego ispitanik uđe u perimetar snimanja. Snimke dobivene putem videonadzora čuvamo najviše 15 dana, nakon isteka kojeg vremena će biti trajno brisane.

KOJA SU VAŠA PRAVA KAO VLASNIKA OSOBNIH PODATAKA?

• Pravo na pristup -  imate pravo zatražiti kopiju svih Vaših  podataka koje obrađujemo
• Pravo na ispravak – imate pravo tražiti ispravak Vaših podataka koje obrađujemo, ako podaci nisu ispravni
• Pravo na zaborav – u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje Vaših podataka iz naše evidencije
• Pravo na ograničenje obrade – kada se u obradi Vaših podataka koriste određeni uvjeti, imate pravo ograničiti takvu obradu podataka
• Pravo prijenosa podataka – Vaše je pravo da Vaše podatke, koje mi obrađujemo, prenesete u drugu organizaciju
• Pravo na prigovor – Imate pravo prigovora na određene vrste obrade Vaših osobnih podataka (npr. izravni marketing)
• Pravo na odbijanje automatske obrade podataka, uključujući profiliranje – Vaše je pravo suprotstaviti se pravnim učincima automatske obrade vaših osobnih podataka
• Pravo na sudski postupak – U slučaju da odbijemo postupiti prema pravu na pristup, za odbijanje će biti naveden razlog. Možete se žaliti nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili izravno nama prema kontakt podacima:

Voditelj obrade:
INTELKOM d.o.o., Zagrebačka Cesta 145/A, 10 000 Zagreb 
intelkom@intelkom.hr 
Broj telefona+385 1 3863 888
Broj faksa:    +385 1 3867 888