meanIT servis i tehnička podrška

meanIT servis pruža usluge popravka i servisiranja svih meanIT uređaja u jamstvenom i izvanjamstvenom roku.

MeanIT marka uvodi nove standarde postprodajne podrške i servisa za svoje kupce, te nudi uslugu pickup and return od vrata do vrata.

Svi kupci meanIT proizvoda mogu zatražiti tehničku podršku i besplatnu dostavu neispravnog uređaja u meanIT servisni centar za tehničku podršku na mail:

info@meanit.hr

servis@meanit.hr 

ili na telefone:

+385 1 38 63 888

+385 1 38 65 888

+385 1 38 67 889.

Također, meanIT nudi dostava uređaja od vrata do vrata. Dostava u servis u slučaju jamstvenog kvara, obavlja se isključivo Overseas Express dostavnom službom ( Besplatni telefon Overseas Express dostavne službe: 0800 33 66 33  ili na www.overseas.hr  ).Dostavu je moguće izvršiti i HP dostavnom službom. Troškovi dostave i usluge popravka mogu biti naplaćeni u slučaju da kvar nije pokriven jamstvenim uvjetima.

Radno vrijeme servisa:
Ponedjeljak - Petak

08:30 - 16:30
Subotom servis ne radi

Zaprimanje i izdavanje uređaja-maloprodaja:
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 20:00 

Subota
09:00 - 14:00

 
 

REKLAMACIJE PROIZVODA I JAMSTVO

Kod internet kupnje, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je predmet Ugovora roba: koja je fizički ili mehanički oštećena, oštećena nepažnjom korisnika,utjecajem poplave, požara, više sile ili drugačije ne podliježe uvjetima jamstva navedenim u jamstvenoj izjavi.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Intelkom d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom u kojoj ćete navesti broj računa po kojem je artikl kupljen, svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Obavijest može biti poslanom poštom na adresu Intelkom d.o.o., Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb, telefaksom na 01/38 67888 ili elektroničkom poštom na maloprodaja@intelkom.hr  ili shop@intelkom.hr . Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke (ako isti postoje ili su naplaćeni), bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Intelkom d.o.o., odnosno meanIT.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Intelkom d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad,te nakon što se ista pregleda. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Intelkom d.o.o., Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je meanIT.hr, odnosno Intelkom-u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Za sva pitanja korisnik se može obratiti na broj telefona 01/3863888 ili na adresu elektroničke pošte shop@intelkom.hr.

Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. meanIT vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi meanIT. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ako postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi meanIT, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Uređaji s pripadajućim kutijama moraju biti zapakirani i zaštićeni prilikom transporta u posebne TRANSPORTNE kutije.

Transportna kutija se isporučuje s naručenim proizvodom / artiklom (svi nepravilno zapakirani i oštećeni uređaji, biti će obrađeni uz naplatu). Detalje o pravilno zapakiranim uređajima za transport možete pronaći na stranici dostavne službe :  https://www.overseas.hr/pravilno-pakiranje

STARO ZA NOVO

Svim kupcima nudimo i uslugu zamjene STARO ZA NOVO, gdje novi uređaj kupujete po povoljnijoj cijeni, a Vaš stari uređaj se reciklira sukladno odredbama zakona o elektroničkom otpadu.

Za detalje molimo kontaktirajte nas na navedene kontakte.