Ako naiđete na problem u radu s uređajem, pokušajte napraviti jednu od sljedećih opcija:

 1. Napunite uređaj do kraja (punite ga minimalno 4 sata prije pokušaja uključivanja).
 2. Isključite i ponovo uključite uređaj (preporučljivo je uređaj isključiti/uključiti jednom u 7 dana).
 3. Izvadite i ponovo umetnite bateriju (kod tabletnih i ostalih uređaja, može postojati RESET tipka, pritisnite ju spajalicom za papir-ne brišu se podaci iz uređaja).
 4. Kod problema sa micro SD memorijskom karticom: ugasite uređaj ili odaberite ukloni memorijsku micro SD karticu (prilikom vađenja kartice, uređaj mora biti isključen).
 5. Provjerite da li su SIM kartice pravilno umetnute (ne gurajte i ne vadite SIM kartice na silu kako ne bi oštetili uređaj)!
 6. Provjerite ispravnost SIM kartice (podržane su samo SIM kartice novije generacije 3V). SIM kartice starije od 24 mjeseca ponekad mogu uzrokovati problem u radu uređaja!
 7. Ako zaboravite lozinku uređaja, možete ga otključati u servisu. Ako zaboravite SIM lozinku, kontaktirajte Vašeg operatera. Navedeno ne ulazi u jamstvo.
 8. Ukoliko imate problema sa signalom, potražite područje sa boljom pokrivenosti signalom ili provjerite SIM karticu.
 9. Preporuča se da na uređaju i računalu, redovno radite pričuvnu kopiju podataka. Proizvođač ne može biti odgovoran za podatke u uređaju.
 10. Deinstalirajte nedavno instalirane aplikacije
 11. Nema signal ili je signal slab: provjerite područje signala, pomaknite se na područje s boljom kvalitetom signal (podrumi, visoke zgrade, zidovi sa željeznom ili čeličnom armaturom mogu oslabiti signal).
 12. Šumovi i smetnje u razgovoru: provjerite SIM karticu, provjerite područje signala, pomaknite se na područje s boljom kvalitetom signal (podrumi, visoke zgrade, zidovi sa željeznom ili čeličnom armaturom mogu oslabiti signal).
 13. Resetirajte uređaj na tvorničke postavke: Postavke>Stvori sigurnosnu kopiju i poništi >Vraćanje na tvorničko stanje>Poništi telefon (brišu se svi podaci iz uređaja).
 14. Nadogradite softver uređaja na zadnju verziju (za SMARTPHONE uređaje-ako je dostupno).

  Odaberite: Postavke>O telefonu>Bežično ažuriranje>Provjera ažuriranja.

  Savjeti:

  1.Preporuka je da preuzmete paket ažuriranja putem WiFi-a.

  2.Molimo provjerite da li je vaš uređaj napunjen više od 30%, te iskopčajte punjač prije nadogradnje.

  3.Vaš uređaj se može ponovo pokrenuti nekoliko puta tijekom instalacije, molimo vas da ne vadite bateriju i ne radite ništa na uređaju dok se ažuriranje ne dovrši.